Novinky

17.10.2011  |  Vzdělávací seminář KOSMICKÉ TECHNOLOGIE

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Hvězdárnou v Partizánskom (Slovenská republika) pořádá ve dnech 25. až 27. listopadu 2011 seminář na téma KOSMONAUTIKA A RAKETOVÁ TECHNIKA, který je zaměřen na oblast kosmických technologií a pilotovaných letů.

číst více...

15.10.2011  |  První série přednášek o kosmických technologiích

Realizace úkolů a aktivit projektu Obloha na dlani opět pokročila kupředu a ve dnech 10. a 11. října 2011 jsme realizovali celkem čtyři přednášky s názvem Příběhy kosmických technologií. Jak napovídá jejich název, byly zaměřeny na přínos kosmonautiky pro běžný, každodenní život. V rámci prvního cyklu navštívil Ing. Tomáš Přibyl, přední publicista a odborník na kosmonautiku, v doprovodu pracovníka Hvězdárny Valašské Meziříčí ve dvou dnech čtyři střední školy na české straně.

číst více...

10.10.2011  |  Programy pre školy - Laboratórium vedomostí

Cieľom aktivity je  hlbšie rozvinúť spoluprácu s učiteľmi prírodovedných predmetov, najmä fyziky na  základných a stredných školách v regióne. Ukázať, že veda je zábavná, zamerať pozornosť mládeže na vedu, podporiť kreativitu a talent mládeže,  podporiť mladých ľudí a spoluprácu medzi školami. Cieľovou skupinou sú žiaci 6. roč. ZŠ a žiaci osemročného gymnázia

číst více...

03.10.2011  |  Přenosné planetárium předáno do užívání veřejnosti

Velmi významnou aktivitou projektu Obloha na dlani je také pořízení přenosného planetária, jako velmi atraktivní a efektivní didaktické pomůcky pro výuku astronomie a dalších přírodních věd. Po měsících práce a snahy pracovníků vedoucího partnera projektu Hvězdárny v Partizánskom, jsme mohli společně s nimi předat tuto ojedinělou pomůcku veřejnosti nejen Trenčianského kraje.

číst více...

01.10.2011  |  Příběhy kosmických technologií pro střední školy

Jednou z aktivit hlavního přeshraničního partnera projektu, Hvězdárny Valašské Meziříčí, je soubor akcí věnovaných kosmickým technologiím a kosmonautice obecně. Kosmonautika a raketová technika jsou totiž obory lidské činnosti, kde je ve velké míře využíváno a vyvíjeno množství velmi moderních a netradičních technologií. Ty se pak postupem času dostávají do běžného života, a tak mnohdy lidé netuší, kolik vymožeností jim přinesla právě kosmonautika.

číst více...

rss Novinky můžete odebírat přes RSS.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.