Pro média

V rámci projektu Obloha na dlani budeme realizovat řadu zajímavých aktivit a pořádat řadu akcí, o kterých bychom velmi rádi informovali nejen cílové skupiny, ale také širokou veřejnost.

Věříme, že informace o akcích a aktivitách budou zajímat také čtenáře vašich novin, časopisů či webových stránek, posluchače rozhlasové stanice nebo diváky televize. Proto zde nabízíme všem zástupcům hromadných sdělovacích prostředků základní informace i kontakty na odpovědné pracovníky, členy projektových týmů, kteří Vám rádi a ochotně sdělí případné další informace, případně poskytnou obrazový materiál.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci a pomoc.

Tiskové zprávy

 

TZ 03-2012 Významné akce s tématem kosmických technologií

Podzim v realizaci projektu Obloha na dlani je ve znamení kosmických technologií. Uskutečnil se významný mezinárodní vzdělávací seminář Kosmonautika a raketová technika 2012 s podtitulem Kosmické technologie – automaty versus člověk.

Kromě této akce se uskutečnilo několik vzdělávacích akcích s tématikou využití kosmických technologií v běžném životě na středních a základních školách v příhraniční oblasti ČR i SR.

TZ 02-2012 Digitální planetárium ve Zlínském kraji

V měsící květnu mělo možnost několik škol, respektivě jejich žáků seznámit se s technologií přenosného digitálního planetária a zúčastnit se vzdělávacího programu pod jeho nafukovací kopulí.

Návštěva planetária ve Zlínském kraji se uskutečnila díky projektu Obloha na dlani a kolegů z Hvězdárny v Partizánskom.

TZ 01-2012 Ukončení evaluace programů Laboratoř vědomostí

Počátek roku 2012 byl ve znamení evaluace připravených programů aktivity Laboratoř vědomostí, modulů Fyzika a Automatizace a robotika. Na evaluaci - tedy ověření připravených programů z hlediska obsahu a metodiky - se podílelo celkem 8 škol našeho regionu.

Po evaluaci byly do programů zapracovány úpravy, které vzešly z připomínek účastníků evaluačních akcí. Kromě toho jsme získali i zajímavý soubor názorů na zaměření a provedení vzdělávacích programů.

TZ 05-2011 Vydařený seminář Kosmické technologie a pilotované lety

Seminář Kosmické technologie a pilotované lety, věnovaný úspěchům kosmonautiky a raketové techniky, se těšil mimořádnému zájmu veřejnosti. Na jeho uspořádání ve dnech 25. až 27. 11. 2011 se v rámci projektu Obloha na dlani podílela Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci se slovenskou hvězdárnou v Partizánskom.

TZ 04-2011 Setkání kosmonautů a kosmické technologie

Tisková zpráva projektu 04/2011

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje pořádá v letošním roce víkendový vzdělávací seminář zaměřený na úspěchy kosmonautiky, kosmické technologie a novinky z výzkumu vesmíru především v oblasti pilotovaných letů včetně účasti přímých účastníků letů do vesmíru.

Seminář s podtitulem „Kosmické technologie – pilotované lety“ se koná poslední listopadový víkend ve dnech 25. až 27. listopadu 2011 v rámci projektu Obloha na dlani.

TZ 03-2011 Digitální planetárium je v provozu

Tisková zpráva projektu 03/2011

V rámci projektu Obloha na dlani, na kterém společně pracují Hvězdárna v Partizánskom a Hvězdárna Valašské Meziříčí, byla pořízena velmi zajímavá a atraktivní pomůcka pro rozšíření výuky přírodních věd na školách příhraničního regionu, malé přenosné digitální planetárium. Toto zařízení bude sloužit školám nejen na Slovensku, ale při řadě příležitostí také v České republice. Nejbližší velká planetária jsou v Ostravě-Porubě a v Brně. Toto přenosné zařízení umožní jeho využití i v malých školách v příhraničním regionu.

TZ 02-2011 Jak astronomové poznávají vesmír

Astronomie je z pohledu veřejnosti stále zajímavá a přitažlivá, neboť obloha a její krásy i tajemství stále přitahují její pozornost. Ale jak vlastně astronomové poznávají blízký i vzdálený vesmír? Jaké používají metody, přístroje, postupy? V průběhu věků a historie lidstva se metody poznávání neustále vyvíjely, dostávaly se do slepých uliček nebo naopak nové postupy a metody pozorování umožňovaly významný pokrok v našem poznání.

TZ 01-2010 Astronomie z oběžné dráhy – mezinárodní seminář

Význam astronomických pozorování z vesmíru je obrovský. Kvalita pozorování je stále ještě lepší než nejkvalitnější dostupná technika na povrchu Země. Výhodou je skutečnost, že pozorování není rušeno neklidem pozemské atmosféry a navíc můžeme pozorovat v kterékoliv oblasti elektromagnetického spektra od rádiových vln až po gama záření.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.