Výstupy projektu

Důležitým kritériem úspěšnosti projektu je splnění naplánovaných hlavního i dílčích cílů projektu, ale také všech měřitelných indikátorů na jejichž základě byla projektu udělena podpora. I tento projekt má jasně dané výstupy, které musí v průběhu své realizace i po skončení období realizace naplnit.

Hvězdárna Valašské Meziříčí - hlavní přeshraniční partner projektu

Projekt Obloha na dlani má z pohledu konečného uživatele, i z pohledu obou partnerů, dva druhy výstupů. Prvním z nich jsou cíle v oblasti rozvoje infrastruktury pro vzdělávání v příhraniční oblasti, v tomto případě rozvoj vybavení a organizací partnerů. Druhým jsou pak standardní výstupy vyplývající z realizace aktivit zaměřených na cílové skupiny po celou dobu realizace projektu.

Jelikož je projekt financován z veřejných zdrojů, jsou také všechny výstupy projektu v této sekci webu zveřejněny a přístupné veřejnosti. Informace o splněných cílech a výstupech v oblasti rozvoje vybavení partnerů najdete v sekci Rozvoj partnerů, výstupy z aktivit pro cílové skupiny najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

Informace o výstupech  i samotné výstupy ke stažení budou zveřejňovány postupně tak, jak budou v průběhu projektu realizovány.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.