Význam experimentu a praktických úloh ve vzdělávání

Srdečně Vás zveme na pracovní workshop zaměřený na význam, přínosy a perspektivy experimentů a praktických úloh z oblasti přírodních věd ve vzdělávání. V rámci programu workshopu budou mimo jiné představeny také nové experimentální programy připravené v rámci projektu OBLOHA NA DLANI pořadatelskou hvězdárnou.

Akci pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Hvezdárňou v Partizánskom v rámci projektu OBLOHA NA DLANI, který je spolufinancován z OP Přeshraniční spolupráce SR ČR 2007-2013. Seminář se koná ve dnech 23. – 24. března 2012.

Účel a cíl workshopu

Výuka přírodních věd na základních i středních školách nepatří ke snadným úkolům dnešního školství a především pedagogů. Přírodní vědy jsou mnohdy vnímány jako obtížné, náročné a především vyžadují znalosti základních zákonitostí, pochopení podstaty problémů a používají matematické nástroje pro popis přírodních dějů. S ohledem na rozsah dnešních znalostí je pak pochopení a nalezení nesporné krásy těchto oborů tak trochu běh na dlouhou trať a ne každý má dostatek trpělivosti a píle.

Nejen z těchto důvodů se v oborech jako je fyzika, chemie, biologie využívaly a používají pokusy, experimenty a praktické úkoly. Jedná se o specifickou část výuky či doplňkové výuky v praktikách nebo seminářích.

Cílem hvězdáren, které nabízejí a poskytují doplňkovou výuku a náplň zájmových volnočasových aktivit, je nabídnout školám, žákům, studentům i dalším zájemcům z řad veřejnosti nové programy, které jsou z velké části postaveny na experimentech, praktických ukázkách, pokusech a samostatné práci studentů.

Cílem workshopu je zamyslet se nad významem, přínosem a perspektivami této formy vzdělávání v současném systému, představit připravené experimentální vzdělávací programy pedagogům i studentům a poskytnout i dostatek prostoru pro neformální setkání, diskusi a navázání funkční přeshraniční spolupráce.

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM WORKSHOPU:

 

Pátek 23. března

 

13:00 až 13:30

Úvodní slovo organizátorů, představení projektu Obloha na dlani, aktivity Laboratoř vědomostí

13:30 až 14:45

Ukázka experimentálních programů – OPTIKA A OPTICKÉ JEVY – Tomáš Pečiva, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí, p.o.

15:15 až 16:15

Ukázka experimentálních programů – ELEKTROMAGNETISMUS A ELEKTROSTATIKAJiří Srba, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí, p.o.

16:45 až 17:45

Ukázka experimentálních programů – ROBOTIKA Libor Lenža, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí, p.o.

17:45 až 18:30

Večeře (pro zájemce bude zajištěna přímo v místě konání akce)

18:30 až 20:00

EXPERIMENTY S JEDNOTLIVÝMI FOTONY - doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D., Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, UP v Olomouci

20:00 až 21:30 Neformální diskuse a debata k vybraným problémům

  

 

Sobota 24. března

 

08:30 až 09:45

ŠKOLNÍ TERMODYNAMIKA - RNDr. Peter Kluvánek, PhD., Hvezdáreň v Partizánskom

09:45 až 10:30

EXKURZE PO PRACOVIŠTÍCH HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

10:45 až 12:30

NOVINKY VE SVĚTĚ JADERNÉ A ČÁSTICOVÉ FYZIKYRNDr. Vladimír Wagner, CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži, FJFI ČVUT v Praze

12:30

Ukončení workshopu

  

Co můžeme účastníkům nabídnout?

Workshop je určen především pedagogům základních, středních i speciálních škol, žákům a studentům, pracovníkům vzdělávacích institucí nejen z příhraničního regionu a všem dalším zájemcům.

Kromě zajímavého programu, zvaných přednášek, představení experimentálních programů, diskusí a tvořivé atmosféry můžeme díky příspěvku Evropské unie podpořit v rámci projektu Obloha na dlani zájemce o účast formou zajištění a úhrady ubytování v Hotelu Apollo.

Tato nabídka je limitována celkovým počtem 15 osob, které můžeme podpořit. Přihlášky budou evidovány dle data přijetí až do naplnění uvedené kapacity.

Pokud vás tato nabídka zaujala, seznamte s ní, prosím, také své kolegy a studenty.

 

Pozvánka, program a přihláška ke stažení

 

Kompletní pozvánka včetně přihlášky (doc, 375 kB)

Přihláška na workshop samostatně (doc; kB)

Jak se přihlásit?

Zájemci o účast vyplní níže uvedenou závaznou přihlášku a zašlou ji na níže uvedenou kontaktní adresu buď elektronicky (jako přílohu e-mailu) nebo klasickou poštou, případně faxem.

Termíny přihlášek: do 20. března 2012

Přihlášeným účastníkům budou před zahájením akce elektronicky zaslány pokyny a informace k účasti na workshopu. Proto prosím o pečlivé vyplnění přiložené přihlášky.

 

Kontakty:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 611 928
E-mail pro přihlášky:  dsimerska@astrovm.cz
Projektový manažer:   libor.lenza@astrovm.cz

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.