Turné digitálního planetária Zlínským krajem

Vedoucí partner projektu Obloha na dlani Hvězdárna v Partizánskom představila školám tří měst Zlínského kraje nové programy, které vznikly s využitím inovativní pomůcky - digitálního planetária Digitárium DIGITALIS Delta.

Organizaci samotných akcí na školách zajišťoval hlavní přeshraniční partner projektu - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., jejíž pracovníci měli pod vedením slovenských kolegů příležitost seznámit se a osvojit si jak samotnou přípravu a instalaci planetária, tak základní ovládání softwaru a samotných výukových programů.

Během měsíce května zavítalo planetárium do Uherského Brodu, Valašského Meziříčí a Zlína. Při organizaci akce v Uherském Brodě projevila zájem o spolupráci také Hvězdárna Uherský Brod, která zajistila prostory pro planetárium ve Velkém sále Kulturního domu v Uherském Brodě, kde se programu zúčastnili žáci 5. a 6. tříd Základní školy Mariánské náměstí a Základní školy Na Výsluní. Ve Valašském Meziříčí velmi uvítala programy v planetáriu Základní škola Masarykova, kde v tělocvičně školy shlédly program děti ze 4., 5. a 6. třídy. Poslední školou byla Základní škola Dřevnická ve Zlíně, kde se programu planetária umístěného v tělocvičně zúčastnili žáci 1., 3., 6. a 7. třídy.

Prezentované programy, které byly přizpůsobeny věku a předpokládaným znalostem žáků, vycházely z pohledu na denní a noční oblohu daného dne v Uherském Brodě, Valašském Meziříčí nebo Zlíně s postupným přiblížením jednotlivých pozorovaných těles a jejich putování po obloze. Děti měly možnost vidět např. planetu Mars tak, jak ji mohou pozorovat večer na obloze, a zároveň se k ní přiblížit na vzdálenost pouze několika set kilometrů a seznámit se s detaily povrchu. Závěr třicetiminutového programu patřil projekci souhvězdí noční oblohy na kopuli s vykreslením představ podoby souhvězdí, vysvětlení pojmu zvířetníkových souhvězdí a následnému krátkému zopakování získaných vědomostí.

Možnost optického přiblížení pozorovaných objektů, zpomalení nebo naopak zrychlení pohybu těles na obloze, vykreslení souhvězdí či znázornění vlivu světelného znečištění na pozorovací podmínky je důležitou a užitečnou pomůckou pro představivost a pochopení zákonitostí jevů odehrávajících se nepřetržitě kolem nás. Dotazy dětí, souhlasné pokyvování hlavou a občasné výkřiky: "Aha!", stejně tak jako zájem pedagogů všech zúčastněných škol o uspořádání dalších akcí jsou jasnými důkazy, že názorné demonstrace jevů či vlastní zážitek z experimentu jsou nezbytnými doplňky, a také usnadněním výuky

předchozínásledujícíZpět

Planetárium v ČR, ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí, 10. 5. 2012

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.