Vzdělávací materiály

V této sekci zveřejňujeme výstupy vzdělávacího charakteru, které je možné přímo či zprostředkovaně využít pro další vzdělávání jednotlivců nebo skupin.

KPP 2013 - Cudzie svety

 Tu si môžete stiahnuť slide z jednotlivých prednášok odprezentovaných na seminári KPP. Můžete se tak seznámit s probíranou tématikou a inspirovat se pro svou vlastní práci, návštěvu hvězdárny nebo jen k zamyšlení pod nádhernou hvězdnou oblohou.


Materiály ke stažení - Kosmické technologie – automaty versus člověk

Poslední listopadový víkend roku 2012 se konal na Hvězdárně Valašské Meziříčí již tradiční vzdělávací seminář Kosmonautika a raketová technika - Kosmické technologie s podtitulem automaty versus člověk.

V tomto příspěvku přinášíme dostupné materiály z této akce. Jednak sborník v elektronické podobě, pdf verze prezentací a také zvukové záznamy.

Materiály z workshopu o významu a úloze astronomických pozorování

Koncem září se uskutečnil v rámci projektu Obloha na dlani velmi zajímavý a odborně vydařený workshop o významu a úloze astronomických pozorování ve vzdělávání, výuce a popularizaci přírodních věd.

Na akci přijali pozvání přední odborníci z daných oborů, jak ze Slovenska, tak z České republiky. Přinášíme Vám nejen pdf verze prezentací, ale také zvukové záznamy přednášek.

Metodické materiály k aktivitě Laboratoř vědomostí – ROBOTIKA

Oblast robotiky a automatizace byla ze všech oblastí, na které byla aktivita Laboratoř vědomostí zaměřena, nejnáročnější. A to nejen časově, znalostně, ale také rozsahem zpracovaných metodických materiálů. Jelikož se jedná o poněkud komplexnější problém, rozhodli jsme se metodické materiály zpracovat podrobnějším způsobem než pro oblast fyziky.

Zpracované materiály s bohatým obrazovým materiálem zveřejňujeme ke stažení.

Metodické materiály k aktivitě Laboratoř vědomostí – FYZIKA- ELEKTROMAGNETIZMUS

Další část zveřejněných metodických materiálů k experimentálním programům aktivity Laboratoř vědomostí je tentokrát zaměřena na jiný obor fyziky – elektromagnetizmus a elektrostatiku. Zveřejňujeme další metodické listy ke vzdělávacím experimentálním programům, které již byly dokončeny.

Obdobné výstupy pro oblast optiky najdete v předchozím článku a pro oblast robotiky v článku dalším.

Metodické materiály k aktivitě Laboratoř vědomostí – FYZIKA-OPTIKA

Zveřejňujeme zatím zpracované a dokončené metodické materiály k experimentálním programům aktivity Laboratoř vědomostí – FYZIKA - OPTIKA. Jedná se o stručné a snadno využitelné metodické pomůcky, které lze využít při výuce fyziky, případně se jimi nechat inspirovat k vlastním pokusům.

Materiál ze semináře - Význam experimentu a praktických úloh ve vzdělávání

Přinášíme Vám vybrané materiály - prezentace a zvukový záznam - z uskutečněného semináře zaměřeného na význam experimentu a praktických úloh v současném vzdělávání.

Seminář přinesl zajímavé přehledové referáty od předních odborníků z oborů, ale také seznámil účastníky s výstupy projektu Obloha na dlani v oblasti metodiky a vzdělávacích programů ve výuce.

Informační brožura k aktivitě Laboratoř vědomostí

Partneři projektu společnými silami připravili pro cílové skupiny důležitou informační brožuru, která představuje základní výstupy aktivity Laboratoř vědomostí projektu Obloha na dlani.

Informuje o nabízených inovativních vzdělávacích programech připravených jak na české straně projektu, tak o atraktivních možnostech přenosného digitálního planetária na straně slovenské včetně nabízených experimentálních programů.

Budeme velmi rádi, pokud si z naší nabídky vyberete.

Materiály ze vzdělávacího semináře KT - Pilotované lety 2011

Poslední listopadový víkend se uskutečnil velmi zajímavý a hojně navštívený vzdělávací seminář s názvem Kosmické technologie - pilotované lety. V jeho rámci zazněla celá řada vynikajících příspěvků a byl vydán také sborník přednášek dle původního programu. Program však musel být torchu upraven s ohledem na omluvenou absenci československého kosmonauta Vladimíra Remka.

KPP - Digitálna astronómia, prednášky

Tu si môžete stiahnuť slide z jednotlivých prednášok odprezentovaných na seminári KPP. Můžete se tak seznámit s probíranou tématikou a inspirovat se pro svou vlastní práci, návštěvu hvězdárny nebo jen k zamyšlení pod nádhernou hvězdnou oblohou.

Tyto oblíbené akce budeme pořádat i v dalších letech. Sledujte proto aktuální informace na webových stránkách projektu Obloha na dlani.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.